Supervision

Vi har på forhånd aftalt med instruktøren hvornår det skal foregå, både for at instruktøren er forberedt, og for ikke at dukke op og blive mødt af en afløser.

Under supervisionen sad vi og noterede ned, hvilke øvelser/aktiviteter der blev brugt, og hvordan de blev præsenteret og forevist. Vi noterede os stemningen i hallen, og relationerne mellem alle dem der var til stede, både børn, forældre og instruktører.

Efter undervisningen var slut gik vi evalueringen igennem. Der er intet rigtig og forkert i undervisningen, så det handler for os i høj grad om at styrke de gode ting, og om at diskutere baggrunden for de ting vi synes bør være anderledes.

Generelt blev det til en bredere snak om undervisning, om hvilke øvelser og progressioner der var sket/lå i vente, end de enkelte øvelser der blev lavet den dag. Har man som instruktør styr på sin værktøjskasse til at udvikle svømmerne over en helhed, og en længere progression, så er man meget tættere på at lykkes.
Vi havde stor fokus på hvilke områder man skal øve, fremfor de specifikke øvelser.

Eksempelvis var der nogle svømmere på et hold i slutningen af svømmeskolen der ikke kunne svømme 25 meter crawl uden at stoppe op. Her fik vi en rigtig god dialog om hvilke typer øvelser der skulle laves, for at svømmeren blev mere fortrolig med vandet, og fik automatiseret sin udånding under vandet, således det blev lettere og hurtigere kun at trække vejret over vandet, eks. i et crawlarmtag.
Med typer af øvelser understreges at det ikke kun er at trække vejret i forskelligt interval, svømme ben og puste rytisk... Det er også dykning, hente ringe, sidde på bunden, springe i vandet, rulle ned fra plader, svømme på siden og puste til ufoer... og meget mere...

Fordi instruktøren er forberedt er grundlaget for den faglige diskussion bag øvelserne meget bedre end ellers, og man kan diskutere en større ramme for forløbet, end kun hvad der skete den enkelte dag.

For os er supervision både et spejl af undervisningen, for at gøre instruktøren opmærksom på uheldige kropssprog, ærgerlige ord eller ting der kan siges/gøres mere effektivt. Når de basale ting for undervisningen er på plads, er vores mål med supervisionen at gøre instruktørerne mere bevidste om de værktøjer de har, eller kan bygge på, for at ramme den optimale udviklingstrappe for hver af deres svømmere.

Alle instruktørerne var meget positive for vores besøg, og alle synes de fik meget ud af det. For KVIK blev der samlet indtryk sammen til en temadag, hvor de fællestræk der blev fundet, blev taget op til diskussion/uddannelse på en temadag.

Herudover er det en vigtig brik i udviklings- og fastholdelsesplanen for den enkelte instruktør, både i forhold til tilbud af kurser, men også for at være bevidst om instruktørens situation og fremtidige ønsker omkring de hold og kompetencer vedkommende har.

KONTAKT

+45 51845198
hej@sjovtvand.dk